Joanna

Joanna Yoart- jest polską artystką, mieszka i tworzy w Warszawie. Stworzyła własną teorię postrzegania i zapisu kolorów. Jej koncepcja sztuki wychodzi poza materię i tworzy nowe widzenie oraz czucie kolorów.

Ambitne i intrygujące połączenie malarstwa, fizyki kwantowej i muzyki daje odpowiedź, którą z czasem zatraciliśmy żyjąc w pośpiechu.

Nie postrzegamy już świata jako całości: przepływającej energii, gdzie Wszechświat stanowi niepodzielną, dynamiczną całość, a my jesteśmy jego integralną częścią